Yıl 2020, Cilt: 75 Sayı : 1 Sayfalar 259 - 278 2020-02-20
Geçiş Sürecinde Bulgaristan'da Kamu Yönetimi
Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU,Turgay GÜLPINAR
17 261

Öz Makale, bir geçiş ülkesi olarak Bulgaristan’da sosyalizm sonrası dönemde, devletin yeniden inşa sürecini ve idari yapının gelişimini, siyasal ve anayasal yönleri ile birlikte incelemektedir. Bulgaristan, barış içerisinde ve iç savaş olmaksızın yaşanan bir rejim değişikliğinin siyasi ve idari neden ve sonuçlarının incelenmesi bakımından uygun bir örnek olaydır. Çoğulcu bir anlayışla ve barışçıl bir biçimde Bulgaristan’da kurulan anayasal düzen, toplumun beklediği daha iyi yaşam ve özgürlük ortamını tesis etmek için yeterli olmamıştır. Makale bunun nedenlerini, anayasa gibi birinci el ve ikinci el metinler üzerinden incelemektedir. Makalede, Bulgaristan’da demokratik ve liberal bir sistemin kurulamamasının geçiş sürecinde idari sistemin dikkate alınmaması ve birbirinden farklı kamu yönetimi anlayışlarının aynı anda uygulanmaya çalışılmasıylailgili olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bulgaristan, Kamu yönetimi, Geçiş ülkeleri, Avrupa Birliği
Referans 1Baeva, Iskra (2012), “The day before the crash -Bulgarian -Soviet relations in the nineteen eighties”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, (47): 5-20.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1599-1110Yazar: Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7296-2098Yazar: Turgay GÜLPINAR Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU
Turgay GÜLPINAR