Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 329 - 338 2012-06-01
Effects of Biodiesel on Air Pollution
BİYODİZELİN HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ
Selman Aydın,Hüseyin Aydın,Cumali İLKILIÇ
6 261

In this study, biodiesel was produced from safflower oil by transesterificaion method. A blend of 80% biodiesel and 20% petroleum diesel fuels called here as B80 was used in a four strokes, direct injection and air cooled diesel engine in order to clarify biodiesel emission as compared with standard diesel fuel. As the test fuels were compared, B80 fuel was resulted in lower HC, CO2, and CO emissions while it was resulted in higher NOx and O2 emissions than petroleum diesel fuel. It was concluded that biodiesel fuel has lower hazardous effects on environment that those of fossil based fuels.
Bu çalışmada aspir yağından transesterifikasyon (yağın yeniden esterleştirmesi) yöntemi ile biyodizel üretilmiştir. %20 aspir biyodizeli %80 dizel karışımlı yakıt ile normal dizel yakıtı (D2) tek silindirli, dört zamanlı, direkt püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda kullanılarak egzoz emisyonları karşılaştırmalı olarak incelendi. Yakıtların test sonuçları karşılaştırıldığında aspir yağı metil esterinin dizel yakıtına göre NOx ve O2 emisyonlarında artış HC, CO2 ve CO emisyonlarında ise azalmalar görülmüştür. Motor emisyonlarında metil ester karışımı (B80) genel itibari ile çevre açısından daha az zararlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Selman Aydın
Hüseyin Aydın
Cumali İLKILIÇ