Yıl 2014, Cilt: 5 Sayı : 11 Sayfalar 135 - 154 2016-08-05
THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGY AND POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIORAND AN EVALUATION ON POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DIMENSIONS
POZİTİF PSİKOLOJİ İLE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İLİŞKİSİ VE POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BOYUTLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLEME
Rana ÖZEN KUTANİS,Ebru YILDIZ
10 261

Anahtar Kelimeler

AKÇAY, C. ve ÇORUK, A. (2012).“ÇalıĢma YaĢamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir Ġnceleme.”Eğitimde Politika Analizi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 3-25.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Rana ÖZEN KUTANİS
Ebru YILDIZ