Yıl 1967, Cilt: 3 Sayfalar 57 - 62 2013-06-25
Barbitürik ve Tiyobarbitürik Asidlerin p-Hidroksipropiofenonla Verdiği Kondansasyon Bileşikleri
Esin GÜRSU
16 261

Öz 5-(p-Hidroksifenil)propüiden barbitürik asid ve 5-(p-hidroksi-fenil) propiliden-2-tiyobarbitürik asid, barbitürik ve tiyobarbitürik asidlerin anhidrid asetik ve glasyal asetik asidli vasatta p-hidroksi-propiofenonla sıcakta kondansasyonu neticesinde hazırlanmıştır. El­de edilen maddeler teşekkül şartları ve verim bakımından incelen­miş, Rf değerleri bulunmuştur. Ayrıca, maddelerin UV spektrumu incelenmiş, karakteristik absorpsiyon bandları tesbit edilmiş ve s de­ğerleri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Esin GÜRSU