Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 259 - 270 2019-07-10
Theoretical Assessment of Competitive State Model on Fiscal Policy
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi
Mustafa Alpin GÜLŞEN,Ali Gökhan GÖLÇEK
22 261

Anahtar Kelimeler

KAYNAKÇA
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-2860-4469Yazar: Mustafa Alpin GÜLŞEN (Sorumlu Yazar)Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7948-7688Yazar: Ali Gökhan GÖLÇEK Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Yaz


Makalenin Yazarları
Mustafa Alpin GÜLŞEN
Ali Gökhan GÖLÇEK