Cilt: 18 Sayı : 71
‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi
Arzu ÖNEL,Arzu DERYA DAŞCI

1.4K 129

Öz ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin 2018 ortaöğretim biyoloji programından çıkarılması hususunda öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma odak grup görüşmesi şeklinde yürütülmüş ve katılımcı biyoloji öğretmenlerine 5 ana soru yöneltilerek veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde yer alan betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmanın veri seti araştırmacılar tarafından önce ayrı ayrı analize tabi tutulmuş ardından ortaya çıkan temalar ve kategoriler karşılıklı olarak açıklanarak veri analizine son hali verilmiştir. Katılımcı biyoloji öğretmenleri konuyu öğretmen, öğrenci ve toplumsal açıdan değerlendirmiş, konunun programlardaki yeri ve programdan çıkarılma nedenleri hakkında görüşler bildirmiştir. Görüşmeden elde edilen bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak yorumlanmış ve katılımcı biyoloji öğretmenlerinin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Evrim Teorisi, Ortaöğretim Biyoloji Programı, Odak Grup, Nitel Analiz

Kaynakça

Bozcuk, A.N. (3-4 Mayıs, 2007). Neden bilim? Neden evrim?. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
Arzu ÖNEL,Arzu DERYA DAŞCI
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.