Yıl 2018, Sayı : 39 Sayfalar 159 - 166 2018-03-30
Aristotle and the Arabic Tradition
Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU
13 261

Öz Birfelsefî sistemin diğerine borçluolması ne anlam ifade etmektedir? Tercümeler yoluyla bir kültürden diğerinemetinlerin aktarılması yahut coğrafî yakınlıkların etkileşime izin vermesi, özgünlük problemini ne ölçüde aklagetirmelidir? Antik Yunan felsefesinin metinlerinin peyderpey Arapça’yaaktarılması ve bu eserler etrafında bir İslâm felsefesinin teşekkül etmişolması, İslâm felsefesinin Grek kaynağına ne ölçüde bağ(ım)lı olduğu, ne ölçüdeözgün bir yapı ürettiği yıllardır süregelen bir tartışmadır. Özellikle Aristo’nuneserlerinin İslâm filozoflarınca yaygın olarak kullanılmış olması ve şerhlervesilesiyle yeniden yorumlanması,  butartışmaların Aristo özelinde de cereyan etmesine zemin hazırlamıştır. Alwishahve Hayes’in editörlüğünde hazırlanan Aristotleand the Arabic Tradition isimli eser de, bu sorulara cevap olmaya aday birçalışma olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler

islam felsefesi, aristoteles
Aristotle and the Arabic Tradition, Ahmed Alwishah and Josh Hayes (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 266 sayfa.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6575-7835Yazar: Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU