Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 26 Sayfalar 199 - 211 2009-06-01
A PORTRAIT OF A TURKISH FAMILY AS A HISTORICAL NOVEL AND A NOVEL OF MIGRATION
TARHSEL ROMAN VE BİR GÖÇ ROMANI OLARAK BİR TÜRK AİLESİN ÖYKÜSÜ
Mehmet Ali ÇELİKEL
28 261

Irfan Orga s The Portrait of a Turkish Family was published in England in 1950. Recounting the story of the years of depression during a period from the late Ottoman Empire to the early years of Republic of Turkey, the novel bears the characteristics of both historical and migration novel. This study aims to examine the novel from both perspectives. The novel consists of two parts. The first part, narrated by Irfan Orga, bears the characteristics of historical, while the second part, narrated by Ate Orga, represents the characteristics of migration novel. This study will focus on the similarities between the narrative strategies of historical and migration novel. It will also focus on the cultural impacts of migration on the protagonists
irfan Orga’nın Bir Türk Ailesinin Öyküsü romanı, 1950de Ingiltere de İngilizce olarak yaymlanmıştır. Osmanlı imparatorluğunun son yllanndan Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarına uzanan bir süreçte Türkiye nin Birinci Dünya Savaşında ve sonrasında yaşadığı bunalımlı yılları anlatan roman hem tarihsel roman, hem de göç romanı özelliklerini taşı-maktadır. Bu çalışma romanı her iki açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. İki bölümden oluşan roman, İrfan Orga’nın anlaücı olduğu birinci bölümde tarihsel roman özellikleri, Ateş Orga’nın anlaücı olduğu ikinci bölümde ise göçmen romanı özellikleri gösterir. Bu çalışma göçmen romanı ile tarihsel romanın anlaü stratejileri arasındaki benzerlikleri ince¬lerken, göçün roman kişileri üzerindeki kültürel sonuçlarını da irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler

ALANYALI, Berat. (2007) Küllerden canlanan ate : Ate Orga. Ya amdan Portre- ler. Say 13, Y l 3. Nisan lar , 44-48. May s
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Mehmet Ali ÇELİKEL