Yıl 2016, Cilt: 26 Sayı : 4 Sayfalar 0 - 0 2016-11-08
ÜST ÇENEDEKİ ODONTOJENİK MİKSOMA: BİR VAKA RAPORU
Hilal TÜRKER ALAN,Mahmut KOPARAL,Emine ŞAMDANCI,Ümit YOLCU,Ömer PİRİNÇ
17 261

Öz Odontojenik miksomalar odontojenik tümörler içinde nadir görülen, iyi huylu, lokal invaziv özellik gösteren aynı zamanda yüksek nüks oranına sahip mezenşimal tümörlerdir. Yavaş ve ağrısız bir büyüme seyri izlemesi nedeniyle; rutin muayenede alınan radyografide ya da ilerlemiş durumlarda; şişlik, dişlerde migrasyon, parestezi gibi sekonder semptomlarla teşhis edilebilir. Çoğunlukla mandibula'da ve 2. 3. dekatta sık görülürler. Bu olgu sunumunda 13 yaşındaki çocuk  hastada maksilla'da saptanan tümörün konservatif cerrahi tedavisi sunuldu.Anahtar Kelimeler: Miksoma,  Odontojenik Tümör,  Maksilla,  Odontojenik Miksoma ODONTOGENIC MYXOMA OF THE UPPER JAW: A CASE REPORTABSTRACT Odontogenic myxoma, a mesenchymal tumour that is rarer than other odontogenic tumours, is benign, locally invasive and has a high recurrence rate. It may be diagnosed during routine radiographic examination based on its slow, painless expansion, or secondary symptoms of panicle, teeth migration, or paresthesia (in acute circumstances). Odontogenic myxoma is frequently observed in the mandibles, typically during the second and third decades of life. In this case, a 13-year-old patient with a tumour located in the maxilla underwent conservative surgical treatment.Key Words: Myxoma, Odontogenic tumors, Maxilla, Odontogenic myxoma

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Kasım 2016


Makalenin Yazarları
Hilal TÜRKER ALAN
Mahmut KOPARAL
Emine ŞAMDANCI
Ümit YOLCU
Ömer PİRİNÇ