Yıl 2015, Cilt: 26 Sayı : 79 Sayfalar 156 - 179 2016-02-01
İLK YÖNETİCİNİN ÇALIŞANI BALTALAMASININ ÖZ YETERLİLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİNDE YÖNETİCİ YETKİNLİĞİNİN ZARARLI ETKİSİ
Gökhan KARAGONLAR,Engin Bağış ÖZTÜRK
13 261

Öz Bu çalışma, ilk yöneticinin çalışanı baltalaması ile çalışanın işle ilgili öz yeterliliği arasındaki olumsuz ilişkide ilk yöneticinin algılanan profesyonel yetkinliğinin biçimlendirici etkisini ve bu biçimlendirici etkinin işten ayrılma niyeti bakımından sonuçlarını incelemektedir. İkna ve lider yetkinliği yazınından yola çıkarak ilk yöneticinin algılanan yetkinliği arttıkça ilk yöneticilerin çalışanı baltalayıcı tutum ve davranışlarının çalışanın öz yeterliliği ile olan olumsuz ilişkisinin güçleneceği ve yetkinliğin bu güçlendirici etkisinin öz yeterlilik aracılığıyla işten ayrılma niyetine uzanacağı yönünde hipotezler geliştirilmiştir. Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunun 206 çalışanı üzerinde bir soru formu aracılığıyla toplanan veriler bu hipotezleri desteklemektedir. Buna göre, ilk yöneticinin profesyonel yetkinliği arttıkça çalışanların ilk yönetici tarafından baltalanmaları ile öz yeterlilikleri arasındaki olumsuz ilişki güçlenmekte ve buna bağlı olarak işten ayrılma niyetleri daha fazla yükselmektedir. Bulgular, yetkin yöneticilerden gelen baltalayıcı tutum ve davranışlarının çalışanlara daha fazla zarar verdiğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2016
Bölüm MAKALELER
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2016


Makalenin Yazarları
Gökhan KARAGONLAR
Engin Bağış ÖZTÜRK