Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 123 - 146 2016-04-30
Örgütsel Sessizlik Türlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi
Halime GÖKTAŞ KULUALP,Ahmet Ferda ÇAKMAK
87 261

Öz Bu çalışmanın amacı, örgütsel sessizlik türlerinin algılanan örgütsel destek, yönetimin açıklığı ve iş tatmini değişkenleri tarafından nasıl etkilendiğini analiz etmektir. Bartın, Bülent Ecevit ve Karabük Üniversitelerinde hizmet sunmakta olan 894 adet akademik ve idari personel üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına göre; algılanan örgütsel desteğin kabullenici sessizlik üzerinde ve iş tatminin prososyal sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Savunmacı sessizlik üzerinde ise algılanan örgütsel destek, yönetimin açıklığı ve iş tatminin anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. İçsel kontrol odağı, kabullenici sessizlikle algılanan örgütsel destek ve savunmacı sessizlikle iş tatmini arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler

Örgütsel Sessizlik Türlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Halime GÖKTAŞ KULUALP
Ahmet Ferda ÇAKMAK