Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 35 - 39 2014-12-01
Bulb Enlargement of Sternbergia luteausing Soilless Culture Method
Topraksız Tarım Yöntemiyle Sternbergia lutea Soğanlarını Büyütme
Özgür KAHRAMAN
6 261

This research was carried out to determine the effect of different substrates in soilless culture on enlarging bulb of Sternbergia lutea in unheated greenhouse at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture between 2005–2005. At the research, flower bulbs of Sternbergia lutea has got a diameter of 1–1.2 cm, were used as a plant material and perlite, coco peat and zeolite were used as cultivation media in soilless culture. The research was set up using randomized plot design with three replicates and 20 bulbs were planted in each replicate. Plant feeding and irrigation were done by drip irrigation system once a day. Bulb diameter, stem diameter, root length, leaf number, leaf length, leaf width were obtained from the research and tested with variance and LSD. As a result of analysis, the highest bulb diameter was achieved in coco peat (2.43cm) and the lowest bulb diameter was obtained in zeolite (1.83 cm).The longest root (13.86 cm) and leave (34.80cm) is archieved in cocopeat.
Bu araştırma, topraksız tarımda farklı yetiştirme ortamlarının sarı çiğdem soğanlarını büyütmedeki etkisini belirlemek amacıyla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait plastik ısıtmasız serada 2004–2005 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada Sternbergia lutea’nın 1–1,2 cm çaplı çiçek soğanları bitkisel materyal; perlit, Hindistan cevizi lifi ve zeolit yetiştirme ortamı olarak kullanılmıştır. Deneme üç tekrarlı olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş, her parsele 20 soğan dikilmiştir. Bitki besleme ve sulama damla sulama sistemi ile günde bir kez yapılmıştır. Denemeden soğan çapı, gövde çapı, kök uzunluğu, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak eni verileri elde edilmiş, verilere varyans analizi ve LSD testi uygulanmıştır. Analizlere göre; en yüksek soğan çapı hindistan cevizi lifinde (2,43 cm) en düşük soğan çapı ise zeolitte (1,83cm) tespit edilmiştir. En uzun kök (13,86 cm) ve yaprak uzunluğu (34,80 cm) hindistan cevizi lifinden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Aksu, E., Eren, K., Kaya, E., 2002. İhracatı yapılan doğal çiçek soğanları. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Yayın no: 84, 39 s. Yalova.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014


Makalenin Yazarları
Özgür KAHRAMAN