Yıl 1989, Cilt: 29 Sayı : 1-4 Sayfalar 66 - 79 1989-06-01
(The Phenotypic Correlations Among The Egg Characteristics RelatedWith Shell Quality)
KABUK KALİTESİ İLE İLGİLİ YUMURTA ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FENOTİPİK KORRELASYONLAR
Öznur POYRAZ
7 261

Using the eggs from 8 layer genotypes, the means of Egg weight, Specific gravity, Shape index, Deformation, Fracture Force, Shell stiffness, Shell weight and Shell thickness and the correlations among these traits were determined. With an exception of deformation, there were statistically significant differences (P<0.05) among the genotypes. Phenotypic correlations among the traits of specific gravity, shell thickness, shell weight and shell stiffness were found to be high significant. On the other hand the correlations between egg weight and shape index with shell stiffness were low
Sekiz farklı genotipten yumurtacı tavuklara ait yumurtalarda yumurta ağırlığı, özgül ağırlık, şekil indeksi, deformasyon, kırılma direnci, kabuk sertliği, kabuk ağırlığı ve kabuk kalınlığı özellikleri ve bu özelliklerin aralarındaki fenotipik korrelasyonlar incelenmiştir. Deformasyon hariç, incelenen tüm özellikler için genotipik farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur r (P<0.05). Özgül ağırlık, kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı ve kabuk sertliği arasındaki fenotipik korrelasyonlar yüksek düzeyde ve önemli iken, yumurta ağırlığı ve şekil indeksi ile kabuk sertliği arasındaki korrelasyonlar düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 1989
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 1989


Makalenin Yazarları
Öznur POYRAZ