Yıl 2012, Cilt: 26 Sayı : 3 Sayfalar 189 - 193 2012-12-01
İlk Trimester Tarama Testi Etkinliği; Dokuz Eylül Üniversitesi Tecrübesi
İlk Trimester Tarama Testi Etkinliği; Dokuz Eylül Üniversitesi Tecrübesi
H. Gürsoy PALA,S. BALCI,Serdar BALCI,N. DEMİR,Namık DEMİR
12 261

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (DEÜTF) ilk üç ay tarama testinin etkinliğini saptamak. Yöntemler: Ocak 2005 ve Mayıs 2006 tarihleri arasında kliniğimizde ilk üç ay testi yaptıran 1571 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Erken dönem gebelik kaybı olan, amniosentez yaptırmayan, geç dönem gebelik kaybı olan ve ulaşılamayan hastalar çalışmadan çıkarıldı. İlk üç ay testi biyokimyasal belirteçleri ve kombine riski ayrı ayrı hesaplanan 910 hasta cut-off değer 1/300 alındığında yüksek ve düşük riskli çıkanlar, yapılmışsa amniosentez sonuçlarına göre ayrı ayrı değerlendirildi. Sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer hesaplanarak ilk üç ay testinin DEÜTF’de güvenilirliği ve etkinliği saptanmaya çalışıldı. Bulgular: İlk üç ay testi biyokimyasal belirteçleri bakılan hastalar için sensitivite %75, spesifite %87,6, pozitif prediktif değer %2,6, negatif prediktif değer % 99,8 olarak bulundu. Kombine risk için sensitivite %100, spesifite %92, pozitif prediktif değer %4, negatif prediktif değer %100 olarak bulundu. Sonuç: İkili teste NT ölçümünün eklenmesi, invaziv girişim oranını belirgin olarak azaltmıştır. Etkin bir laboratuar değerlendirme ile doğru NT ölçümünün DS tanısında ve normal gebelikleri ayırmadaki etkinliği açıktır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
H. Gürsoy PALA
S. BALCI
Serdar BALCI
N. DEMİR
Namık DEMİR