Cilt: 25 Sayı : 1
Sotos Sendromu; Boy Uzunluğunun Nadir Bir Sebebi,
Sotos Sendromu; Boy Uzunluğunun Nadir Bir Sebebi,
F. FIRINCI,A. ABACI,E. BORA,K. DEMİR,A. ERDEMİR,T. ÇANKAYA,E. BÖBER

1.4K 129

Sotos sendromu, endokrin bir bozukluk olmaksızın hızlı büyümeyle karakterize bir hastalıktır. Ondört yaşında kız hasta boy uzunluğu şikâyeti nedeniyle başvurdu. Doğumda ve postnatal izlemlerinde boyunun yaşıtlarına göre üst sınırlarda olduğu öğrenilen hastanın klinik incelemelerinde mental retardasyon, makrosefali ve üst sınırda boy persentili saptandı. Bu bulgularla olguya sotos sendromu tanısı konuldu. Bu olgu sunumumuzda aşırı boy uzaması yakınması ile başvuran ve fizik muayenesinde dismorfik bulgular saptanan hastaların ayırıcı tanısında sotos sendromununun da düşünülmesinin vurgulanması istenildi
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Lifshitz F. Pediatric Endocrinology Fifth edition. New York: Informa Healthcare Inc. 2007;177-188.
F. FIRINCI,A. ABACI,E. BORA,K. DEMİR,A. ERDEMİR,T. ÇANKAYA,E. BÖBER