Cilt: 41
d
DETERMINATION OF BORONS IN 18 BOTTLED MINERAL WATERS IN TURKEY
P. Köseoğlu, U. Kolak .

1.4K 129

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden satın alınmış 18 maden suyu numunesinin bor içeriğinin belirlenmesidir. Spektrofotometrik bor tayininde organik reaktif olarak azometin-H kullanılmıştır. Mineral suları için bor limiti 2.4 mg/L'dir. Bu çalışmada örneklerdeki bor konsantrasyonları 0.23 - 10.53 mg/L arasında değişmektedir.Keywords: Boron; Mineral waters; Spectrophotometrically determination; Azomethine-H.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça