Yıl 1999, Cilt: 39 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 16 1999-06-01
Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Friesian Breeding Herds in Turkey
TÜRKİYE DAMIZLIK SİYAH ALACA SÜRÜLERİNDE SÜT VE DÖL VERİMİ
Selahattin KUMLU,Numan AKMAN
8 261

The aim of this study was to calculate the descriptive values of milk yield and reproductive traits of Holstein Friesian cattle. Data on 32 367 lactations of 15 896 Holstein Friesian cows raised in 1.207 breeding herds in 17 provinces in Turkey were analyzed. Age of first calving, calving interval, service period, length of productive life, life time calving number and the number of calving realized annually per cow were calculated as 28.4 ± 0.04 m, 401 ± 0.59 d, 121 ± 4.56 d, 25.2 ± 0.201 m, 2.23 ± 0.016 calving and 93 ± 0.12 %, respectively. From the same data group average 305 d milk yield 5 592 ± 9.7 kg, annual milk yield 5 203 ± 12.9 kg, lactation period 331 ± 0.4 d and dry period 74 ± 0.3 day were calculated
Türkiye’ de 17 ilde toplam 1.207 yetiştirici işletmesinde soykütüğü ve süt verimleri kayıtları tutulan 15 896 baş ineğe ait 32.367 laktasyon kaydının değerlendirildiği bu çalışmanın amacı Siyah Alaca (Holstein Friesian) sığır ırkına ait süt ve döl verimi özelliklerine ait tanımlayıcı değerlerin belirlenmesidir. Döl verimi kapsamında ele alınan özelliklerden ilkine buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, servis periyodu damızlıkta kalma süresi ve bu sürede inek başına gerçekleşen buzağılama sayısı ile buzağılama etkenliği ortalamaları sırasıyla 28.4 ± 0.04 ay, 401 ± 0.59 gün, 121 ± 4.56 gün, 25.12 ± 0.201 ay, 2.23 ± 0.016 buzağılama ve % 93 ± 0.12 olarak hesaplanmıştır. 305 günlük süt verimi, laktasyon ve kuruda kalma süresi ile süt verimi etkenliği ortalamaları ise sırasıyla 5 592 ± 9.7 kg, 331 ± .4 gün, 74.0 ± 0.3 gün ve 5 203 ± 12.9 kg olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 1999
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 1999


Makalenin Yazarları
Selahattin KUMLU
Numan AKMAN