Cilt: 1 Sayı : 2
d
RADIX PEREGRA (MÜLLER, 1774) TATLISU SALYANGOZUNUN FOSFOLİPİT DİAÇİLGLİSEROL TRİAÇİLGLİSEROL VE TOTAL LİPİDİNİN YAĞ ASİDİ DAĞILIMI
Fatty Acid Composition of Phospholipid, Diacylglycerol, Triacylglycerol, and Total Lipid of Freshwater Snail Radix peregra (Müller, 1774)
İhsan EKİN,Semra KAÇAR,Mehmet BAŞHAN,Rıdvan ŞEŞEN

1.4K 129

Haziran 2009 tarihinde Sultanköy köyünden (Mardin) toplanan tatlısu salyangozu Radix peregra’nın (Gastropoda: Pulmonata) fosfolipit, diaçilgliserol, triaçilgliserol ve total lipit yağ asidi kompozisyonu kalitatif ve kantitatif olarak araştırıldı. Salyangozun tüm vücut lipitleri ince tabaka kromatografi ile fraksiyonlandı. Gaz kromatografi (GC) aleti kullanılarak salyangozun fosfolipit, diaçilgliserol, triaçilgliserol ve total lipit yağ asidi kompozisyonu analizlendi. Yüzde dağılımda en çok C16:0 (%20.98-%25.68), C18:1ω9 (%14.08-%18.41) ve C18:2ω6 (%8.27-%14.28) asitler tespit edildi. Eikosanoidlerin öncül maddesi olan C20:4ω6 (%9.05) ve C20:5ω3 (%8.48) asitlerin yüzde oranları fosfolipit fraksiyonunda daha yüksek bulundu. Total ÇDYA oranı en fazla fosfolipit fraksiyonunda; total TDYA ile total DYA oranı ise en fazla diaçilgliserol ve triaçilgliserol fraksiyonunda saptandı. Salyangozun diaçilgliserol ile triaçilgliserol fraksiyonları kalitatif ve kantitatif olarak benzerlik gösterdi.
Quantitative and qualitative fatty acid composition of phospholipid, diacylglycerol, triacylglycerol and total lipid of freshwater snail Radix peregra, collected from Sultanköy village (Mardin) in June 2009, were investigated. Whole body lipids of the snail were fractionated by thin layer chromatography. The fatty acid compositions of phospholipid, diacylglycerol, triacylglycerol and total lipid of the snail were analyzed by using capillary gas chromatography (GC). In the percentages, C16:0 (20.98% - 25.68%), C18:1ω9 (14.08% - 18.41%) and C18:2ω6 (8.27% - 14.28%) acids were the most abundant components. The percentages of C20:4ω6 (9.05%) and C20:5ω3 (8.48%) acids, precursors of eicosanoids, were defined higher in the phospholipid fraction. The highest proportion of total PUFA was found in phospholipid; the highest proportion of total MUFA and total SFA were found in diacylglycerol and triacylglycerol fractions. Quantitative and qualitative content of diacylglycerol and triacylglycerol fractions of the snail were similar each other.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça