Yıl 2005, Cilt: 34 Sayı : 1 Sayfalar 187 - 192 2005-03-01
BAZI ÖNEMLİ CEVİZ HASTALIKLARI VE BUNLARA KARŞI BİR ENTEGRE MÜCADELE (IPM) YAKLAŞIMI
Hikmet TEZCAN
11 261

Öz Bu makalede, öncelikle bitkilerde hastalık kavramı açıklandıktan sonra, cevizlerde karşılaşılan ekonomik öneme sahip başlıca abiyotik ve biyotik hastalık nedenleri, en önemli belirtileri, ortaya çıkış nedenleri ve epidemileri ile mücadele yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Biyotik kaynaklı hastalıklar görüldükleri bitki organlarına göre kök ve kök boğazı, gövde, yaprak ve meyve hastalıkları şeklinde sınıflandırılarak a- çıklanmaktadır. Bunlardan başlıcaları Armillaria mellea’ nın neden olduğu Armillaria kök çürüklüğü, Agrobacterium tumefaciens’in neden olduğu kök kanseri, Phytophthora spp.’nin neden olduğu Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü, Xanthomonas campestris pv. juglandis’in neden olduğu ceviz yanıklığı ile Gnomonia leptostyla’nın neden olduğu Ceviz antraknozu’dur. Ayrıca, hava ve toprak kaynaklı bazı abiyotik hastalık nedenleri de belirtildikten sonra, bunlara karşı alınabilecek önlemler bazı ülkelerin entegre mücadele programları ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Ceviz, Hastalık, Entegre Kontrol
1. Adaskaveg, J., B. Holtz, T. Michailides and D. Gubler, 2005. Efficacy and Timing of Fungicides, Bactericides, and Biologicals for Deciduous Tree Fruit and Nut Crops and Grapevines. Walnut Bactericide Efficacy and Walnut Treatment Timing. p: 30.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2005


Makalenin Yazarları
Hikmet TEZCAN