Cilt: 12 Sayı : 2
Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması
Investigation of Anti-Toxoplasma gondii Antibodies in Slaughtered Sheep in Abattoir of Nigde Using ELISA Test
Mustafa KARATEPE,Serkan GÜLER

42 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acici M, Babur C, Kilic S, Hokelek M, Kurt M. Prevalance of antibodies to Toxoplasma gondii infection in humans and domestic animals in Samsun province, Turkey. Trop Anim Health Prod. 2008; 40: 311-315.
Mustafa KARATEPE,Serkan GÜLER