Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 23 - 44 2017-04-30
Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği
Mustafa Alpin GÜLŞEN,Mustafa YILDIRAN
13 261

Öz Sağlık alanında yapılan bir kamu regülasyonu olarak Sağlık Uygulama Tebliği, sağlık piyasalarını doğrudan etkileyen bir fiyat regülasyonudur. Çalışma kapsamında regülasyonlara, piyasaların arz, talep ve dolayısıyla fiyat yapısını negatif yönde etkileyen bir kamu müdahalesi olarak bakılmaktadır. Çalışmanın amacı ülkemizin sağlık piyasasını finansal ve idari açıdan doğrudan etkileyen ve bir sağlık regülasyonu aracı olan Sağlık Uygulama Tebliği’nin özellikle üniversite hastanelerinin mali yapısında neden olduğu etkilerin analiz edilmesidir. Bu kapsamda çalışmada kamu ile piyasa yaklaşımlarının regülasyona nasıl baktığının yanı sıra SUT ile regülasyonlar arasında çeşitli ilişkilerden bahsedilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Sözcükler: Sağlık uygulama tebliği, Regülasyon, Sağlık regülasyonu, Üniversite hastaneleri

Anahtar Kelimeler

Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği
.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Mustafa Alpin GÜLŞEN
Mustafa YILDIRAN