Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 67 - 76 2012-06-01
Agricultural Activities and Potential of Biofuel Production in Batman
BATMAN İLİ TARIMSAL FAALİYETLERİ VE BİYO-YAKIT ÜRETME POTANSİYELİ
Burak Tanyeri,Cengiz Öner,İlker Temizer
7 261

In this study, in the province of Batman related to agricultural activities and livestock production capacity was investigated. Trend of extinction due to Petroleumbased fuels, alternative fuels tends at present to the world of science and industry. Literature examining the bio-fuel applications can be produced in the province of Batman and the total potential of bio-fuel types are accompanied by graphics. As a result, provinces that make up a large portion of the source of livelihood from agriculture to contribute to the economy were to be converted to energy, agricultural wastes.
Yapılan bu çalışmada Batman ilindeki tarımsal etkinlikler ve hayvancılık ile ilgili üretimin kapasitesi araştırılmıştır. Petrol kökenli yakıtların tükenme eğilimine girmiş olmasından dolayı, bilim ve sanayi dünyası alternatif yakıtlara yönelmiş durumdadır. Literatür ışığında biyo-yakıt uygulamaları incelenerek Batman ilinde üretilebilecek biyo-yakıt türleri ve toplam potansiyeli tablolar eşliğinde verilmiştir. Sonuç olarak ilin geçim kaynağının büyük bir bölümünü oluşturan tarımdan elde edilecek tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Burak Tanyeri
Cengiz Öner
İlker Temizer