Yıl 2009, Cilt: 18 Sayı : 2 Sayfalar 53 - 61 2009-06-01
PHOTOELASTIC STRESS ANALYSIS OF DISTAL EXTENSION REMOVABLE PARTIAL TELESCOPIC DENTURES WITH DIFFERENT CONICAL CROWNS
Konusları Farklı Sonlu Hareketli Bölümlü Protezlerde Fotoelastik Stres Analizi
Ayşegül Güleryüz GÜRBULAK,Sabire DEĞER
21 261

Distal extension removable partial denture(RPD) can cause stress on supporting hard tissues,which may lead to harmful effects. The purpose of thisstudy is to investigate the pattern of these stressesoverthe residual alveolar ridge and alveolar bone aroundthe abutment teeth by distal extension conical crownretaineddifferent taper angles usingphotoelectric stress analysis.Thirty distal extension photoelastic mandible modelswith simulated periodontal ligaments and mucosawere divided into five groups. Vertical and oblique5 0 N loading forces were applied over the dentures.These dentures involved one claps denture and fourCCRTDs that conical crowns were planned mesial (M)and distal (D) 2°, M and D 4°, M 4° D 2° and M 2°D 4°. Fr i n g e smeasurement points (A, B,C,..G) were measured andthe data were evaluated by use Kruskal-Wallis andMann-Whitney test. While the stress on the RPD withclaps was concentrated on the point C where the distalabutment teeth and residual ridge meet, it wasconcentrated on the apex of abutment teeth in theCCRTDs.The significantly at point B, and under vertical loading atpoints A and C.Significant changes were observed between the pointsA, C, D and F in the second denture, points C and G inthe 3th, and B; in the 5th, unlike the points in the 1stand4thdentures
Sonu serbest biten hareketli bölümlü protezler[HBP] sert ve yumuşak destek doku üzerinde stresesebep olabilir ve bu stres zararlı etkilere yol açabilir.Bu çalışmanın amacı 3 boyutlu fotoelastik stres analizyöntemiyle farklı taper açılı konik tutuculu teleskopiksonu serbest biten HBP lerin ve kroşe tutuculuHBP’nin dişsiz alanlarında ve destek diş etrafındakialveol karşılaştırılmasıdır.Otuz adet periodontal mebranı ve mukozası olansonu dişsiz sonlanan fotoelastik mandibular model 5gruba ayrıldı. Beş farklı HBP; kroşe tutuculu, Mezial[M] ve distal [D] 2°, M ve D 4°, M 4° D 2° ve M 2°D 4° olacak şekilde dört adet farklı konik açılıteleskopik HBP olarak hazırlandı. Bu protezlerüzerine dikey ve eğik 50 Newtonluk kuvvetler tektaraflı noktalarının (A. B, C,…G) frinç değerleri (N) olarakölçüldü, Elde edilen değerler Kruskal Wallis ve Mann

Anahtar Kelimeler

1. Kuzmanovic DV, Payner GT, Purton DG. Distal implant modify the Kennedy classification of removable partial denture: A clinical report. J Prosthet Dent 2004; 92:8-11.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Ayşegül Güleryüz GÜRBULAK
Sabire DEĞER