Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 571 - 573 2017-03-31
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı
Arzu AÇIKEL,Gönül TEZCAN KELEŞ
17 261

Öz Yoğun bakım üniteleri, dirençli mikroorganizmalar tarafından oluşturulan nozokomiyal enfeksiyonların gelişimi için uygun ortamlardır. Bu enfeksiyonlar mortalite, morbidite, hastanede kalış süresi ve tedavi maliyetlerini artırır. Ampirik antibiyotik kullanımı ve antibiyoterapi stratejilerinin belirlenmesi, daha etkin bir tedavi olanağı sağlar. Dolayısıyla dirençli mikroorganizmaların oluşumu da engellenmiş olur. Bu derlemede yoğun bakım ünitesinde görülen enfeksiyonlarda etkin antibiyotik kullanımı anlatılmaktadır.    

Anahtar Kelimeler

Nozokomiyal Enfeksiyon, Yoğun Bakım Ünitesi, Antibiyotik Direnci
Öztürk R. Türkiye’de enfeksiyon kontrolü ile ilgili son gelişmeler. ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):9-16.
Birincil Dil
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Bölüm Derleme
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Arzu AÇIKEL
Gönül TEZCAN KELEŞ