Cilt: 15 Sayı : 4
Türkiye’de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Uygulama
Development of Transportation Industry In Turkey and Determinants of Airline Firm Preference: A Case Study of Izmir
Rüştü YAYAR,Bilge TEKİN

26 129

Bu çalışmanın amacı; havayolu seyahatleri sürecinde bireylerin firma tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğunu ve bu faktörlerin nasıl bir etki yarattığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için Çoklu Logit Modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilet fiyatlarının uygunluğu, erken rezervasyon indirim seçenekleri, firmaların konfor durumu, aktarmasız uçuş seçenekleri, firmanın kamu malı olması, servis ikram zenginliği, kişisel ortalama gelir ve bireyin risk faktörüne karşı tutumunun firma tercih etme sürecinde etkili olduğu belirlenmiştir
The aim of this study is to find out which factors are influential in company preferences of people concerning airway transportation and how these factors are influential. Multinomial Logit model was employed to reach this aim.The findings revealed that affordability of tickets, early reservation discounts, comfort of companies, direct flight options, and the company’s being a government property, richness of offerings, average personal income and attitude of the person against the risk factors were influential in their company preferences
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akgüngör, A. P. ve Demirel, A. (2004) “Türkiye’deki Ulaştırma Sistemlerinin Analizi ve Ulaştırma Politikaları”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(10): 423-430.
Rüştü YAYAR,Bilge TEKİN