Yıl 2015, Cilt: 11 Sayı : 1 Sayfalar 107 - 116 2015-04-30
Çevre ile İlgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi
Ali EKŞİ,Yunus Emre ÖZER
36 261

Öz Sosyal kabul, karar alma süreçlerinde kamu otoritesi, özel kuruluşlar, sivil toplum ve bireylerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan uzlaşıdır. Kamusal kararlarda sosyal kabulün sağlanması, kararların toplum tarafından daha çok benimsenmesine ve müzakereci demokrasinin gelişmesine katkı sağlar. Üniversite öğrencilerinin evren olarak alındığı bu çalışmada, çevre ile ilgili kamusal kararlarda sosyal kabulü etkileyen durumlar değerlendirilecek, yapılacak tartışma ile sosyal kabul sorununun çözümüne ışık tutulmaya çalışılacaktır. Çalışma sonuçlarından; katılım merkezli bilgi edinme özgürlüğü ve yargısal başvuru hakkında yaşanan sorun alanları ile katılım süreçlerinde sivil toplumun etkin rol oynayamamasının sosyal kabulü olumsuz etkilediği; kamu yararı söz konusu olduğunda işbirliği ve uzlaşı hedefli müzakerenin kolaylaşacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Çevre ile İlgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Ali EKŞİ
Yunus Emre ÖZER