Cilt: 1 Sayı : 20
Anadolu Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme
AN EVALUATION ABOUT HUMOROUS CHARACTER OF TURKISH MOURNİNG SONGS IN ANATOLIA
İsmail GÖRKEM

24 129

Ağıt ölen bir kişinin hakkında söylenen ‘türkü’dür. Ağıt türü, konusu itibarıyla acıklı olmasına rağmen Türk toplumunda bu türün farklı amaçlarla da söylendiği görülmüştür: Bazı metinlerde ağıt, ağlatmaktan daha farklı bir işlevi, yergiyi, dile getirdiği için bu türe mizahî unsurların katılmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan ağıtlar, fıkralar ve köy seyirlik oyunlarıyla iç içe girmiş vaziyettedir. Çalışmada farklı unsurlara sahip bu ağıtlar incelenecektir
Mourning songs are about a dead person. Because of the subject of mourning songs, they are usually sad but in some Turkish mourning songs are not sad, they are rather humorous. This kind of mourning songs’ function is criticising people. By this function, mourning songs have relation between anecdotes and folk theatre. In this paper, this kind of mourning songs will be studied
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

İsmail GÖRKEM