Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 21 Sayfalar 217 - 232 2006-12-01
LEISURE TIME ACTIVITIES OF WOMEN LECTURERS
Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Ekinlikleri
İsmail AYDOĞAN
19 261

One of the most important problems of our age’s people is insufficient time. Work which takes most of the time does not leave enough spare time for people. For some people insufficient time, for some other people poor time management is a very important problem. This research is about spare (leisure) time and time management in addition to female lecturers’ spare time activities. The fact that female lecturers spend most of their time at work and with scientific activities and that their first priority is their families are some of the findings of this research
Çağımız insanlarının en önemli problemlerinden biri, zamanın yetmemesidir. Zamanın büyük çoğunluğunu alan iş, bireylere kendileri için boş zaman bırakmamaktadır. Kimileri için zamanın yetersizliği, kimileri için zamanı iyi yönetememe çok büyük bir problemdir. Bu araştırmada; boş zaman ve zaman yönetimi üzerinde durularak, kadın öğretim üyelerinin boş zamanlarını değerlendirme etkinlikleri ele alınmıştır. Kadın öğretim üyelerinin zamanlarının çoğunu iş ve bilimsel uğraşlarla geçirdikleri, ama hayatlarındaki ilk önceliğin aileleri olduğu araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır

Anahtar Kelimeler

Bailey, Wendy Y., “Tips On Time Management”, www.mommysplace.net, 10.2005.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
İsmail AYDOĞAN