Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 35 Sayfalar 16 - 30 2011-09-01
A STUDY INTO THE HUMAN FIGURE DRAWINGS OF PRESCHOOL STUDENTS DEPENDING ON GENDER IN TERMS OF DEVELOPMENT ASPECT
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN GELİŞİMSEL AÇIDAN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
H. Elif DAĞLIOĞLU,Ümit DENİZ
42 261

Abstract The current study, which was carried out to determine the human figure drawings of preschool students depending on gender in terms of developmental aspect is a descriptive study. A total 235 students attending to official kindergartens and the ones within primary schools under the Ministry of Education, in the city of Bolu were included in the study. The human figures that were made to draw by the students in order to collect data were analyzed through the method of "Human Figure Drawing" of Koppitz used for the children at the age of 5-12. The data obtained were analyzed in the program of SPSS 11.5. The correlation of each item with gender, with each age group in itself, was examined through chi-square. It was found that there was a correlation between gender and many items in the statistical analyses. Keywords: Preschool period, drawing improvement, human figure drawing.
Öz Okul öncesi dönem çocuklarının insan figürü çizimlerinin gelişimsel açıdan cinsiyete göre incelenmesi amacı ile yapılan bu araştırma, betimsel türde bir çalışmadır. Araştırmaya Bolu il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim bünyesindeki anasınıflarına devam eden toplam 235 çocuk alınmıştır. Veri toplamak amacı ile çocuklara çizdirilen insan figürleri, Koppitz'in 5-12 yaş çocuklar için kullanılan "İnsan Figürü Çizim" yöntemi kullanılarak, incelenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 paket programı ile değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken, her yaş grubu kendi içinde olmak üzere, cinsiyet ile her bir itemle arasındaki ilişkiye ki-kare testi ile bakılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde, birçok item ile cinsiyet arasında ilişkinin olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, resim gelişimi, insan figürü çizimi

Anahtar Kelimeler

Artut, K. (2004). Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1), 223-234.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
H. Elif DAĞLIOĞLU
Ümit DENİZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.