Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 40 Sayfalar 46 - 58 2012-05-01
TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS ABOUT TEACHING AND ASSESSING FLUENT READING
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ALGILARI
Mustafa ULUSOY,Hakan DEDEOĞLU,İhsan Seyit ERTEM
17 261

The purpose of this study was to investigate teacher candidates' perceptions about how to teach and assess fluent reading. To this end, the data was collected from 180 candidates by using a survey consisting of 5 open-ended questions. The data was analyzed by using qualitative techniques and frequency analysis. Most of the teacher candidates believed that fluent reading should be done by considering spelling and punctuation, and the process should result in comprehension. The results also showed that being a model was the most indicated item in the sections as how to teach fluent reading and the competencies expected from the classroom teachers. Most of the candidates favored single assessment technique in assessing fluent reading. These techniques were running records, counting speed and correct reading rate, assessing comprehension by using questions, and assessing the euphony of reading. Key Words: Fluent reading, teacher candidates, perceptions and opinions
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği ile ilgili algılamalarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 180 sınıf öğretmeni adayından 5 adet açık uçlu sorudan oluşan anketler yardımıyla veriler toplanmıştır. Anketler nitel olarak analiz edilmiş ve bazı sorular frekans analizi ile cevaplanmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, en fazla sayıda öğretmen adayının akıcı okumayı, imla ve noktalama kurallarına dikkat ederek yapılan ve anlama ile sonuçlanan bir süreç olarak gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler için model olma davranışının, akıcı okumanın öğretiminde ve öğretmenlerden beklenen yeterliklerde katılımcılar tarafından en fazla yazılan ifadeler olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunluğu akıcı okumanın değerlendirilmesinde yanlış analizi envanterinin kullanılması, hız ve doğru okuma oranının hesaplanması, anlamayı ölçen soru-cevap yönteminin kullanılması ve sesli okumaların kulağa hoş gelme düzeyinin tespiti şeklinde sadece bir yöntemi esas alan değerlendirmelerin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Akıcı okuma, öğretmen adayları, algı ve görüşler

Anahtar Kelimeler

Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2012


Makalenin Yazarları
Mustafa ULUSOY
Hakan DEDEOĞLU
İhsan Seyit ERTEM