Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 1 Sayfalar 7 - 12 2018-03-28
DİŞ KAVİS ŞEKİLLERİNİN VE İSTİRAHAT ARALIĞININ SPEE EĞRİSİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lütfü İhsan ALADAĞ,Engin Volkan DİKEÇ,Hilal ASUTAY
16 261

Öz Amaç: Bu çalışma, diş kavis şekillerinin veistirahat aralığının spee eğrisi ile ilişkisini değerlendirmek amacıylayapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada AtatürkÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim görmekte olan 18-23 yaşlarıarasında gönüllü olan 31 erkek ve 19 bayan öğrenci seçildi. Gruplar rastgeleolarak belirlendi. Tüm bireylerden alt çene ölçüsü alındı ve model elde edildi.Elde edilen modeller ark formlarına göre üçgen, kare ve oval olmak üzere üçgruba ayrıldı. Çalışmada top- lam 12 farklı ölçüm yapıldı ve bu ölçümlerden 10tanesi alçı modeller üzerinde yapılırken, 2 tanesi doğrudan bireyler üzerindeyapıldı. Bulgular: Diş kavis şekillerinin ve istirahataralığının spee eğrisi ile ilişkisinin anlamlı olmadığı (p>0.05)istatistiksel olarak saptandı. Sonuçlar: Kare arka sahip bireylerde en fazlaistirahat aralığı, oval arka sahip bireylerde sol tarafta en derin spee eğrisive üçgen arka sahip bireylerde en fazla overbite tespit edildi.Anahtar Kelimeler: Spee eğrisi, istirahat aralığı, overbite. EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOOTH ARC FORM AND FREEWAY-SPACE WITH SPEE CURVEABSTRACTAim: The aim of this study was to investigate the relatıonshıp betweentooth arc form and freeway-space wıth spee curve.Material and Methods: Fifty (31 m/19 f, ages 18-23years) volunteer students of Atatürk University Faculty of Dentistry wereselected for this study. Groups were randomly designated. Mandibular casts weretaken from all participants. Individual models of participants were dividedinto 3 groups. Twelve measuremens from each group were performed in the study(10 of them on models and 2 of them on participants). Results: The participants who had square arc had higher values of speecurve (3.22 mm). On the other hand, the participants who had ovale arc hadlowest values of spee curve (2.94 mm). Conclusion: There was no significant correlationbetween right and left depth of spee curve values (p>0.05).Keywords: Speecurve, freeway space, overbite 

Anahtar Kelimeler

Spee eğrisi, istirahat aralığı
1. The gliding path of the mandible along the skull. Ferdinand Graf Spee (1855-1937), prosector at the Anatomy Institute of Kiel. J Am Dent Assoc 1980; 100: 670-5.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Lütfü İhsan ALADAĞ
Engin Volkan DİKEÇ
Hilal ASUTAY