Cilt: 13 Sayı : 2
Türkiye’nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Dependency of Import and Export of Turkey: An Ampirical Application for Selected Countries
Mehmet ŞENTÜRK,Yusuf Ekrem AKBAŞ

1.4K 129

Bu çalışmada, 1990:M01 - 2012:M09 döneminde Türkiye’nin; Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Rusya Federasyonu, ABD, İran, Suudi Arabistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat işlemlerininbirbirine bağımlı olup olmadığı analiz edilmiştir.İlk olarak ithalat ve ihracat serilerinin birim kök içerip içermediği Augmented Dickey-Fuller (1979), Zivot-Andrew (1992) ve Lumsdaine-Papell (1997) birim kök testleriyle analiz edilmiştir. Bu testlerin sonucunda ithalat ve ihracat serilerinin birim kök içerdiği tespit edilmiştir. Daha sonra ithalat ile ihracat serisi arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını anlayabilmek için Hatemi-J testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda ithalat ve ihracat serileri arasında eşbütünleşme olduğu tespit edilerek, Türkiye’nin çalışmaya konu olan bu 16 ülkeyle gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve ithalat işlemlerinde bağımlılık olduğu sonucuna varılmıştır
In this study, it was analysed thatimport and export transactions, whichcarried out with France, Germany, Holland, Italy, Spain, Great Britain, Belgium, Luxemburg, Denmark, Russia, the U.S., Iran, Saudi Arabia, China, United Arab Emirates and Iraq whether are dependent one onether, in the period 1990:M01-2012:M09.First of all, it was analysed whether series of import and export have contain unit root with Augmented Dickey-Fuller (1979), Zivot-Andrew (1992) and LumsdainePapell (1997) unit root tests. As a result of these tests, it was determined series have contain unit root. Then, it was used Hatemi-J test to able to undestand whether there is a cointegration between import and export. As a result of this test, it was determined that there is a cointegration between import and export and it was concluded that there is a dependence in transactions of import and export, which is the subject of study of Turkey carried out this 16 countries
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abeysinghe, T. (1998) “Forecasting Singapore’s Quarterly GDP with Monthly External Trade” International Journal of Forecasting, 14:505-513.
Mehmet ŞENTÜRK,Yusuf Ekrem AKBAŞ