Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 59 - 74 2012-04-01
COURSEBOOK CULTURE: WHAT TURKISH STUDENTS THINK
DERS KİTABI KÜLTÜRÜ: TÜRK ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ
Yakup ÇETİN
27 261

Abstract Despite the great number of studies on coursebook evaluation, few studies are reported on students' beliefs about course material, particularly coursebook culture. In general, students are exposed to coursebooks chosen by their teachers, whose beliefs play a significant role in shaping national education, identity and culture. Because of the scarcity of research on the relationship between teacher and student beliefs about foreign language learning, it is rather subjective to assume that the same coursebook evokes the same feelings, thoughts, and behavior for both teachers and students. This qualitative study, based on in-depth interviews with 117 Turkish university preparatory students, refutes the common belief that cultural elements in foreign language coursebooks should overwhelmingly consist of national motifs and styles. Key words: Coursebook, culture, Turkey, foreign language learning, student beliefs
Öz Yabancı dil ders kitabı değerlendirmesi üzerine birçok çalışma bulunmasına rağmen, öğrenci ders kitapları ve materyallerinde işlenen kültürle ilgili düşüncelerini araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. Genellikle, öğrenciler öğretmenleri tarafından seçilen ders kitaplarını takip ederler. Kuşkusuz öğretmenler bir toplumun eğitim, kimlik ve kültür oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar. Öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil eğitimine bakışlarını konu edinen çalışmaların azlığı nedeniyle seçilen ders kitaplarının öğretmen ve öğrencilerde benzer duygu ve düşünceleri uyandırdığını varsaymak oldukça sübjektiftir. Bir özel üniversitede İngilizce hazırlık okulunda okuyan 117 Türk öğrencisiyle yapılan görüşmelere dayanan bu nitel çalışma göstermiştir ki öğrencilerimizin çoğunluğu yabancı dil ders kitaplarında milli motif ve değerleri görmek istememektedirler. Anahtar kelimeler: Ders kitabı, kültür, Türkiye, yabancı dil eğitimi, öğrenci düşünceleri

Anahtar Kelimeler

Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence. ELT Journal56/1, 57-64.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Yakup ÇETİN