Cilt: 17 Sayı : 66
d
REEL DÖVİZ KURLARININ TURİZM TALEBİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NEDENSELLİK ANALİZİ
Yaşar SARI,Yasin Emre OĞUZ

1.4K 129

Öz Bu çalışma, turizm talebi ve reel döviz kuru arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 yılı turizm gelirleri istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye, İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya araştırma örneklemi olarak belirlenmiştir. İlgili ülkelerin 2002 – 2015 yılları arası turizm talebi ve reel döviz kuru verileri milli istatistik kurumlarından aylık olarak derlenmiştir. Araştırma sonucunda; Türkiye, Almanya ve İtalya arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Yapılan nedensellik analizi sonucunda, Türkiye reel döviz kurundan turizm talebine tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Almanya ve İtalya’ya yönelik Granger nedensellik analizi sonucunda, değişkenler arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. İngiltere ve İspanya’ya yönelik yapılan analizlerde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. 
Anahtar Kelimeler: Turizm Talebi, Reel Döviz Kuru, Johansen Eşbütünleşme Analizi, Granger Nedensellik Analizi

Kaynakça

Akdi, Y. (2003). Zaman Serileri Analizi. Ankara: Bıçaklar Kitabevi.