Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 2 Sayfalar 111 - 131 2014-10-01
NEO-OTTOMANIZATION VS. EUROPEANIZATION?: TURKEY-EU RELATIONS
Yeni-Osmanlılaşma ve Avrupalılaşma? Türkiye-AB İlişkileri
Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
16 261

This paper deals with Neo-Ottomanization and Europeanization as two different identity construction processes which intermingle. In that sense, the interaction of these different social structures is analyzed. According to a constructivist approach Neo-Ottomanization is conceptualized in the context of the impact of Europeanization on external countries. In the bottom-up process of the Europeanization in Turkey, the process of Neo-Ottomanization is the main variable. So, the internal and external dynamics of Neo-Ottomanization are focused and analyzed together. Therefore, the Davutoğlu era in Turkish foreign policy is considered with parallel to AKP's identity- re building efforts. So, the reflections of Neo-Ottomanization on Turkey-EU relations re-interpreted
Bu makale Yeni-Osmanlılaşma ve Avrupalılaşmayı iki farklı kimlik inşaa süreci olarak ele almaktadır. Bu farklı sosyal yapıların birbiri ile etkileşimi incelenecektir. Konstrüktivist yaklaşım çerçevesinde Avrupalılaşmanın dış ülkelere etkisi bağlamında Türkiye örnek olay olarak ele alınacak ve Yeni-Osmanlılaşma kavramsallaştırılacaktır. Türkiye'de Avrupalılaşmanın aşağıdan-yukarıya süreçleri bağlamında Yeni-Osmanlılaşma temel değişkendir. Böylece Yeni-Osmanlılaşmanın iç ve dış dinamikleri birlikte odaklanılacak ve analiz edilecektir. Davutoğlu döneminde Türk Dış Politkası AKP'nin yeniden kimlik inşaa çabalarıyla paralel olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede Yeni-Osmanlılaşmanın Türkiye-AB ilişkilerindeki etkisi yeniden yorumlanacaktır

Anahtar Kelimeler

Bulmer, Simon, “Theorizing Europeanization”, in Europeanization: New Research Agendas, edited by Paolo Graziano, Maarten P. Vink, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2014
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2014


Makalenin Yazarları
Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU