Yıl 2011, Sayı : 2 Sayfalar 108 - 111 2012-04-10
KISMİ SIRALI HAUSDORFF UZAYLARINDA FAYDA FONKSİYONLARININ VARLIĞI
Murat Beser
35 261

Öz ÖZETKlasik mikro iktisadi analizin temel konularından biri, bireye ait kısmi sıralıseçim kümesinde, ilgili sıralamayı koruyan ve kesin artan özel bir fonksiyon olanfayda fonksiyonlarının varlığını araştırmaktır. Bu fonksiyonların yardımıyla, bireyeait fayda düzeyi ifade edilmekte ve çeşitli kısıtlar altında bireyin optimal refahdüzeyinde olup olmadığı gözlenebilmektedir. Tüm bu analizler ise n 'de tanımlıstandart topoloji üzerinde gerçekleştirilir. Bu çalışmada ilgili analiz daha genel birtopolojik uzay olan Hausdorff uzaylarına genişletilmiş ve bu uzaylarda fayda fonksiyonlarınınvarlığı gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Fayda fonksiyonu, kısmi sıralı topolojik uzay , HausdorffuzayıABSTRACTTHE EXISTENCE OF UTILITY FUNCTIONS FOR PARTIALLYORDERED HAUSDORFF SPACESOne of the themes of classical micro economical analysis is to study the existenceof utility functions which are order preserved and strictly increasing specialfunctions for partially ordered individual's choice set. With the help of these functionsit is possible to express individual's utility level and to observe whether an individualis in optimal welfare level under various constraints. All these analyses areperformed based on standard topology defined in n . In this study the mentionedanalysis is expanded to a broader topological space, Hausdorff spaces, and the existenceof utility functions in Hausdorff spaces is pointed out.Keywords: Utility function, partially ordered topological space, Hausdorffspace

Anahtar Kelimeler

Fayda fonksiyonu, kısmi sıralı topolojik uzay , Hausdorff uzayı
Debreu, Gerard (1954). "Representation of Preference Ordering by Numerical Function", Decision Processes, ed. R.M. Thrall, C.H. Coombs, R.L. Davis, Wiley, New York
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Murat Beser