AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN KAYNAK DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
AHMET CAN BAKKALCI
34 261

Öz trenSon yıllarda ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal amaçlarla birbirleri ile entegrasyona gittikleri yada yakınlaştıkları görülmekte ve bu durum küreselleşmenin önemli basamaklarından birisini oluşturmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulması ve elde ettiği başarı ile birlikte ekonomi alanında giderek daha fazla öneme sahip olmaya başlayan entegrasyonların ekonomik etkileri ilk kez Viner tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Viner ile başlayan entegrasyon teorisi, entegrasyonların çeşitli aşamalarını ayrıntılı olarak incelemektedir. Çalışmamızda entegrasyonların ikinci aşaması olan gümrük birliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği gümrük birliğinin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Kapsamın geniş olması nedeniyle incelemeler sadece endeksleme yoluyla yapılmış, diğer bazı çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlarla da bağlantılar kurularak önerilere ulaşılmıştır.Economic, political and social aims force countries to develop strong and close cooperations. This cooperation process is the base of globalization and integrations. The most important and successful integration project in the globalization process is the European Union. This study briefly examines the customs union theory and tries to evaluate the static effects of the Customs Union established between Turkey and the EU.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
AHMET CAN BAKKALCI