Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 39 - 43 2020-04-01
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE MAKSİLLOFASİYAL BÖLGEDE GÖRÜLEN ANATOMİK YAPILARIN BİLİNİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR RADYO-ANATOMİK PİLOT ÇALIŞMA
İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR,Görkem NORK
21 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, maksillofasiyal bölgede görülen anatomik yapıların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntülerinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasından seçilen iki grup arasındaki bilinirliklerinin değerlendirmesini yapmak ve KIBT’taki anatomik noktalar hakkında bilgi vermektir.Gereç ve Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki Ağız, Diş ve Çene Radyoloji stajını almış 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden toplam 56 öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma, 2017 yılının Nisan ayında yapılmıştır. Bu çalışmada, diş hekimliği radyolojisinde önemli yere sahip olan 36 farklı anatomik yapı rakamlarla işaretlenerek öğrencilere sorulmuş ve diş hekimliği öğrencilerinin doğru cevap verme sayılarına göre veriler kaydedilmiştir.Bulgular: Çalışmamızda doğru cevaplama oranlarını karşılaştırdığımızda 4. sınıf öğrencilerinden oluşan grubun sadece 5 tane (Crista Galli, Farinks, Kondiler Proçes, İnferior Mandibular Kanal, Maksiller İnsiziv Kanal) anatomik yapıda daha iyi olduğu, diğer 31 tane anatomik yapıda ise; 5. sınıf öğrencilerinden oluşan grubun daha yüksek doğru cevaplama oranına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Anatomik yapıların KIBT’ta nasıl göründüğünü bilmek hata yapma oranımızı en aza indirmektedir. Diş hekimliği öğrencilerine Ağız, Diş ve Çene Radyoloji stajında KIBT eğitimi verilmesi diş hekimlerinin KIBT’ı daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Scarfe, W.C., Farman, A.G., Sukovic, P. Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc. 2006; 72:75–80.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Bölüm Araştırma
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5036-9867Yazar: İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9163-8717Yazar: Görkem NORK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR
Görkem NORK