Cilt: 1 Sayı : 2
HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞIN, GENEL BOŞANMA SEBEPLERİYLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF ATTEMPT AGAINST LIFE, GRAVE ASSAULTS AND INSULTS WITH THE GENERAL DIVORCE GROUNDS
Gökçe CANARSLAN

21 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akıntürk, T., Ateş Karaman, D. (2010). Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku (12. Baskı), İstanbul: Beta.
Gökçe CANARSLAN