Cilt: 13 Sayı : 50
d
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN DENEYİMLERİ
LIVING WITH A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: EXPERIENCES OF MOTHERS
Yeşim GÜLEÇ-ASLAN,Hande CİHAN,Damla ALTIN

1.4K 129

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı bireylerin aileleri, özellikle de anneleri, OSB'nun kendine özgü çeşitli güçlüklerinin etkisiyle bir takım olumsuz duygular ve deneyimler yaşayabilmektedirler. OSB'luğu olan bireylerin ailelerinin yaşantılarının incelendiği araştırmalar, ailelere yönelik hizmetlerin planlanmasında ve etkili bir şekilde uygulanmasında yol gösterici bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, bu çocukların annelerinin OSB deneyimleri ve OSB hakkındaki algıları fenomenolojik (olgubilimsel) desenle incelenmiştir. Veriler, mecazlarla (metafor) toplanmıştır ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Annelerin OSB'na ilişkin mecazlarını ve bu mecazların anlamlarını içeren bulgular, ilgili alanyazın bağlamında tartışılarak, uygulama ve ileri araştırmalar doğrultusunda öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Annelerin Deneyimleri, Fenomenolojik Desen, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özel Eğitim, Stresle Başa Çıkma
Abstract The research about the experiences of mothers provides unique findings concerning their support. The goal of this study is to understand the experiences of 20 Turkish mothers of children with autism spectrum disorders (ASD). This study has been conducted by utilizing a phenomenological approach, which is a type of qualitative methodology that aims to explore an individual's personal experiences. Data were collected using metaphors, which are a valuable data collection tool for gathering deep and new insights into educational studies. This data will then be analyzed via descriptive analysis. The results discussed in terms of implications for future research and practices. We are expecting this study to provide new knowledge about the perspectives of mothers in different countries like Turkey. Key Words: Attribution styles, Autism Spectrum Disorders, Coping, Mothers' Experience, Phenomenological Approach
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Armstrong, S. L., Davis, H. S., & Paulson, E. J. (2011). The subjectivity problem: Improving triangulation approaches in metaphor analysis studies. International Journal of Qualitative Methods, 10, 151-163.