Yıl 2010, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 65 - 70 2010-06-01
A New Neurotransmitter in Female Reproductive System: Nitric Oxide
Dişi Reprodüktif Sistemde Yeni Bir Nörotransmitter: Nitrik Oksit
Oktay YILMAZ
21 261

Di i reprodüktif sistemi fizyolojik olarak pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalı malar, pek çok farklı kimyasalın reprodüktif sistem fizyolojisindeki etkilerini hem fonksiyon hem de hücre düzeyinde ara tırmaya yo unla mı durumdadır. Reprodüktif süreçte oosit maturasyonu, ovulasyon, implantasyon, gebeli in devamı ve do um gibi fizyolojik olaylarda nitrik oksitin etkili oldu u kabul edilmektedir. Damar endotelinden salındı ı zaman hücre zarından kolaylıkla geçerek damar düz kas hücrelerinde gev eme olu turan nitrik oksit, di i genital sistemde de i en derecelerde üretilmekle birlikte ekillenen fizyolojik olaylara göre de farklı etkiler sergilemektedir. Bu derlemede, nitrik oksitin di i reprodüktif sisteminde olu turdu u bazı fonksiyonları incelenmi tir

Anahtar Kelimeler

Xie Q, Cho HJ, Calaycay J, Mumford RA, Swiderek KM, Lee TD, Ding A, Troso T, Nathan C (1992) Coloning and characterization of induc- ible nitric oxide synthase from mouse macrophages. Science, 256; 225-28.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Oktay YILMAZ