Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 226 - 241 2011-01-01
MEDIEVAL SOCIOECONOMIC SYSTEM: FEUDALISM
ORTAÇAĞIN SOSYOEKONOMİK DÜZENİ: FEODALİZM
Cahit AYDEMİR,Sema Yilmaz GENÇ
23 261

Abstract In this study, marked by medieval feudalism; socio-economic aspects were examined. In this context, emerged and developed and destroyed feudalism of the medieval, feudalism, the general characteristics mentioned and after the birth, growth and destruction are discussed. Key Words: medieval, feudalism, economic, socio-economic.
Öz Bu çalışmada, ortaçağa damgasını vuran feodalizm; sosyoekonomik yönleriyle incelenmiştir. Bu bağlamda feodalizmin ortaya çıktığı ve gelişip yıkıldığı ortaçağın, genel karakteristik özelliklerine değinilmiş ve sonrasında da feodalizmin doğuşu, gelişmesi ve yıkılması ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Feodalizm, Ekonomi, Sosyoekonomik.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Cahit AYDEMİR
Sema Yilmaz GENÇ