Cilt: 42 Sayı : 2
BAFRA (SAKIZ X KARAYAKA G1) KUZULARDA BESİ VE KARKAS ÖZELİKLERİ
The fattening and carcass characteristics of Bafra (Chios X Karayaka B1) lambs
Halil AKÇAPINAR,Fatih ATASOY,Necmettin ÜNAL,Melik AYTAÇ,Aylin AYLANÇ

1.4K 129

Bu araştırma Bafra erkek kuzuların besi performansı ile kesim ve karkas özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 1999 ve 2000 yılında yürütülmüştür. Kuzuların besi başı ağırlığı ortalaması 19.90 kg, besi sonu ağırlığı ise 40.42 kg dır. Besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışı 227 g ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem ve kuru yonca miktarı 4.63 ve 1.80 kg olmuştur. Soğuk karkas ağırlığı 19.05 kg, soğuk karkas randımanı % 47.15, karkasta but, kol ve bel oranları sırasıyla % 29.65, 17,95 ve 8.46; kuyruksuz karkasta et, yağ ve kemik oranları sırasıyla % 55.95, 17.42 ve 24.84 olmuştur. Araştırma sonucunda Bafra genotipinin besi ve karkas özellikleri bakımından genelde yerli ırklara benzediği görülmektedir. Bu genotipin döl verimi bakımından üstün olması, koyun başına düşen kuzu eti üretimine katkısının yerli ırklara göre daha fazla olacağını göstermektedir.
This study was carried out to investigate the fattening and carcass characteristics of Bafra (Chios x Karyaka B1) ram lambs. The study was conducted in 1999 and 2000 years. Bafra ram lambs were fattened from 19.90 to 40.42 kg live weight. The average of daily live weight gain was found as 227 g. Concentrate and alfalfa hay consumption for 1 kg of live weight gain were found as 4.63 and 1.80 kg, respectively. Lambs were slaughtered at 40.42 kg live weight for evaluating carcass characteristics. Cold carcass weight and dressing percentage were 19.05 kg and 47.15%, respectively. The ratios of legs, shoulder and loin were 29.65, 17.95 and 8.46%, while the ratios of lean, fat and bone in carcass were 55.95, 17.42 and 24.84 %, respectively. The results of the study showed that fattening and carcass caharacteristics of Bafra lambs were similar with local breeds
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Halil AKÇAPINAR,Fatih ATASOY,Necmettin ÜNAL,Melik AYTAÇ,Aylin AYLANÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.