Bahar
Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: Bist Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması
Determinants of Dividend Policy: A Panel Data Study on Industrial Firms Listed in Ise
Berk YILDIZ,Rasim İlker GÖKBULUT,Turhan KORKMAZ

1.4K 129

Temettü politikası kurumsal finansın önemli bir konusudur. Şirketlerin temettü politikalarını etkileyen finansal unsurlar hakkında çok sayıda araştırma olsa bile, bu konuda hala ortak bir sonuç bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da sanayii sektöründe işlem gören 118 şirketin temettü politikasını etkileyen finansal unsurlar, 2003-2010 döneminde, 8 yıllık bir süre için analiz edilmiştir. Çalışmada temel olarak, panel veri analizi kullanılarak karlılık, büyüme fırsatları, firma büyüklüğü, finansal kaldıraç, halka açıklık oranı, vergi, yatırım, likidite, yönetim bağımsızlığı, serbest nakit akışı ve faaliyet riskleri gibi değişkenlerin sanayii işletmelerinin nakit temettü dağıtım kararları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda firmaların nakit temettü ödeme politikaları üzerinde; vergi, karlılık, büyüme fırsatları, firma büyüklüğü, kaldıraç ve likidite değişkenlerinin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişkenlerden sadece firmaların finansal kaldıraç oranları ile nakit temettü dağıtım oranları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Dividend policy is a significant concern of corporate finance. Even though there is an extensive amount of research about determinants of the companies’ dividend policy, there is still no uniform result. This study investigates the determinants of dividends policy of 118 industrial companies listed in the Istanbul stock exchange for a period of 8 years from 2003 to 2010. The paper was basically modeled to examine the effects of profitability, growth opportunities, firm size, financial leverage, free floating rate, tax, investment, liquidity, board independence, free cash flow and operational risk on the cash dividend payout decisions of firms listed in industrial sector, using the panel regression analysis method. The study provides evidence that taxes, profitability, growth opportunities, firm size, leverage and liquidity are the most important considerations of dividend payout decisions for Turkish firms. It is found that only leverage has a negative effect on the dividend policy.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Berk YILDIZ,Rasim İlker GÖKBULUT,Turhan KORKMAZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.