Yıl 2009, Cilt: 8 Sayı : 27 Sayfalar 36 - 56 2009-01-01
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Engin ÜNGÜREN,Funda CENGİZ,Seden ALGÜR
20 261

Anahtar Kelimeler

Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4): 1-25
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2009


Makalenin Yazarları
Engin ÜNGÜREN
Funda CENGİZ
Seden ALGÜR