Yıl 2016, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 109 - 122 2016-04-30
Yaşlı Nüfusa Yönelik Sağlık Harcamaların Azaltılmasında Kamusal Politikaların Önemi
Ali Rıza GÖKBUNAR,Alparslan UĞUR,Selim DURAMAZ
21 261

Öz Günümüzde demografik değişimler sonucu ortalama yaşam süresi ve yaşlılık oranlarında artışlar söz konusudur. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmakta ve sosyal, sağlık ve ekonomik olguları da beraberinde getirmektedir. Bu noktada çalışmamızın amacı yaşlılık oranlarının yükselmesinden dolayı artan kamu sağlık harcamalarının artışını incelemek ve kamusal maliyetlerin azaltılmasına yönelik politikaları tartışmaktır. Çalışmada öncelikle dünyadaki demografik değişimler ve bu demografik değişimlerin ekonomik etkileri ele alınmış, demografik değişimler sonucu ortaya çıkan yaşlanma olgusu ve yaşlılara yönelik kamusal politikalar analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde evde bakım hizmetleri ve yaşlılara yönelik yaşam alanlarına yönelik farklı ülke uygulamaları incelenmiş ve Türkiye için yeni politika ve öneriler tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler

Yaşlı Nüfusa Yönelik Sağlık Harcamaların Azaltılmasında Kamusal Politikaların Önemi
...
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Ali Rıza GÖKBUNAR
Alparslan UĞUR
Selim DURAMAZ