Yıl 2012, Cilt: 19 Sayı : 4 Sayfalar 151 - 155 2013-02-26
CASTLEMAN HASTALIĞI: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Mustafa Yıldız,Mustafa Yıldırım,Cem Parlak,Nurullah Bülbüller,Ramazan Eryılmaz,Cem Sezer,Müjgan Yaz,Dinç Süren,Çetin Kaya
16 261

Öz Castleman hastalığı (CH) anjiofoliküler displazi olarak da adlandırılan lenfoproliferatif bir hastalıktır. Multisentrik ve unisentrik olmak üzere farklı prognozlara sahip iki farklı hastalığı içermektedir. CH lenf nodunun yapısını koruyarak büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Hyalin vasküler, plazma hücreli ve mikst tip olmak üzere üç temel varyant tanımlanmıştır. CH'nin patogenezine yönelik çalışmalar daha çok multisentrik CH (MCH) HHV 8 (+) hastalığa yönelik yapılmıştır. Unisentrik CH (UCH) ve HHV8 (-) MCH' lı hastalarda patogenez net değildir. CH malign seyirli lezyonlarla karışabilmektedir. Bu yazıda biri unisentrik hyalin vasküler varyant ve diğeri multisentrik plazma hücreli varyantlı iki olgumuz güncel literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Castleman hastalýðý, Olgu sunumu, Literatür derlemesi
Castleman, B, Iverson, L, Menedez, VP. Localized mediastinal lymphnode hyperplasia resembling thymoma. Cancer 1956; 9:822
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Şubat 2013
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Şubat 2013


Makalenin Yazarları
Mustafa Yıldız
Mustafa Yıldırım
Cem Parlak
Nurullah Bülbüller
Ramazan Eryılmaz
Cem Sezer
Müjgan Yaz
Dinç Süren
Çetin Kaya