Yıl 2008, Cilt: 42 Sayı : 1-2 Sayfalar 35 - 39 2010-10-19
CROHN HASTALIĞI: BİR OLGU NEDENİYLE
Duygu OFLUOĞLU,Meltem Koray KORAY,Ahmet BARAN,Hakkı TANYERİ
20 261

Öz Crohn hastalığı (CH) etyolojisi kesin olarak bilinmeyen, ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir bölgesini etkileyebilen, granülomatöz inflamasyon ile karakterize bir inflamatuar barsak hastalığıdır. Abdominal ağrı, ishal, mide bulantısı, anoreksi, kilo kaybı ve ateş hastalığın en önemli klinik belirtileridir. Ağız bulguları, vestibüler ve retromolar bölgelerdeki sertleşmiş polipoid yama tarzındaki lezyonlar, diffüz labial bukkal veya gingival şişlikler, mukozal inflamatuar fissürler ve hiperplaziler, granülomatöz chelitis, derin oral ülserler, perioral ödem, angular chelitis, glossitis, gingivitis, piyostomatitis vejetans, perioral eritem ve mukozal renk değişiklikleri ile karakterizedir. Hastalığın aktif dönemlerinde ağız hijyeninin ihmal edilmesi, çürük insidansının artmasına neden olur. Hastalığın istenmeyen ağız etkilerini azaltmak amacıyla Crohn hastaları ağız hijyeni konusunda çok iyi eğitilmeli, düzenli ve sık aralıklarla diş hekimleri tarafından takip edilmelidir. Bu olgu sunumunda, CH teşhisi konmuş 37 yaşındaki kadın hastadaki ağız bulguları değerlendirilmiş ve bu hastalığın diş hekimleri açısından önemi tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler

Crohn hastalığı, Ağız belirtileri, Çürük, Aftöz Ülserasyon
Cosnes A, Dupuy A, Revuz J, Delchier JC, Conton JE, Gendre JP et al. Longterm evolution of oral localization of Crohn’s disease (abstract). Gastroenterology 1998; 114: A 956.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2010
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2010


Makalenin Yazarları
Duygu OFLUOĞLU
Meltem Koray KORAY
Ahmet BARAN
Hakkı TANYERİ