Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 32 Sayfalar 57 - 69 2012-06-01
THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER ON THE BELIEF IN A JUST WORLD
Psikolojik Doğum Sırasına Göre Adil Dünya İnancı
Kadir ÇAKIR,Emine ŞEN
23 261

The work reported here examines the effect of psychological birth order on the belief in a just world among university students assessed with a Turkish version of the White-Campbell Psychological Birth Order Inventory (Kalkan, 2005) and a translated version of Dalbert’s Just World Belief Scale (Göregenli, 2003). Participants were randomly selected from several universities located in the different parts of Turkey. The data were analyzed by conducting a one-way between-subjects analysis of variance. The results of this analysis indicated that there is a significant difference between the psychological birth order and the general and personal belief in a just world
Bu çalışmada çocukların aile yapısında kendi konumunu algılaması olarak tanımlanan psikolojik doğum sırasının adil dünya inancı üzerine etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 354 öğrenci katılmıştır. Psikolojik doğum sırası verileri Türkçeye uyarlaması yapılan White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri (Kalkan, 2005) ile elde edilmiş, Adil Dünya İnancını ölçmek için ise Türkçeye çevirisi yapılan Dalbert’in Adil Dünya Ölçeği kullanılmıştır (Göregenli, 2003). Araştırma verilerinin analizinde tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular bireylerin psikolojik doğum sıralarına göre adil dünya inancında anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermiştir

Anahtar Kelimeler

Adler A. (2000). Yaşamın Anlam ve Amacı. Şipal, K (çev.) 5. Baskı. İstanbul: Say Yayınları. (Özgün çalışma 1933).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Kadir ÇAKIR
Emine ŞEN