Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 156 - 175 2018-12-31
PERSONEL YETERLİLİKLERİNİ DİKKATE ALAN HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ
Emre VARLI,Kübra TURNA,Tamer EREN,Şeyda GÜR
28 261

Öz Sağlık sektörünün en önemli unsurlarından biri olan hemşireler, çalışma koşulları sebebiyle zihinsel ve fiziksel olarak yorulmaktadır. Bu nedenle çalışma şartlarının kaliteli bir şekilde oluşturulması, çalışma periyotlarının sistematik ve planlı olarak belirlenebilmesine imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada, tüm gün hizmet veren bir hastanede çalışan hemşirelerin, aylık çalışma planlarının dengeli ve adil bir şekilde yapılması amaçlanmıştır.  Çizelgenin ana amacı, hemşirelerin uzmanlık alanlarına atanmasının yanı sıra ihtiyaç halinde diğer bölümlerde de çalışabilmesini sağlamaktır. Bu çalışma ile bölümlerdeki vardiyalarda ihtiyaç duyulan hemşire sayıları hastanenin çalışma koşulları dikkate alınarak karşılanmıştır. Gerçek hayatta uygulaması yapılan bu çizelge ile hastanede ilgili bölümlerdeki personel ihtiyaçları karşılanmıştır. Çalışmada oluşturulan matematiksel modelin çözümleri için ILOG CPLEX Optimizasyon programından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Hemşire Çizelgeleme, Aylık Çalışma Planı, Hedef Programlama
Aktürk, M.S., Varlı, E., Eren, T., (2017) “Tam Gün Vardiyalı ve Özel İzin İstekli Hemşire Çizelgeleme Probleminin Hedef Programlama İle Çözümü”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7:2, 1-16.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3667-3349Yazar: Emre VARLI Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8110-2927Yazar: Kübra TURNA

Orcid : 0000-0001-5282-3138Yazar: Tamer EREN (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0002-4639-9657Yazar: Şeyda GÜR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Emre VARLI
Kübra TURNA
Tamer EREN
Şeyda GÜR